June 7, 2020

הרב שמואל פפנהיים: עתיד היהדות והיהודים בארץ ובעולם

שיחה עם הרב שמואל פפנהיים. לשעבר מזכיר ועורך "העדה" של בד"ץ העדה החרדית*, מנהל תוכן ור"מ מתיבתא ראשית חכמה דק"ק מוסקבה, כעת רב ור"מ בדרזדן, במדינת סקסוניה. אנחנו נדבר על זהות יהודית, החברה החרדית וההטמעות שלהם בחברה החילונית, עמדת הרבנים כלפי זרמים שונים ביהדות מאורתודוכסים מודרניים ועד רפורמיים. ועוד.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App