June 15, 2020

מדברים יזמים - איך בונים עסקים עם סניה ולדברג

סניה ולדברג האחד והיחיד יבוא ויתאר לנו את הא' ב' של הקמת עסק - מהרעיון, דרך השותפים, גיוס משקיעים, השקת מוצר, מכירות, שיווק ועוד.
אחרי שהקים לא יודע כמה ועזר ללא יודע כמה אחרים אני בטוח שיש לו איזה פנינה או שתיים לחלוק.

 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App