July 11, 2020

מה חושבים ערבים?

עם קורי גיל-שוסטר המראיין האולטימטיבי של פלסטינים וישראלים (מ- Ask Project: פרויקט שאל-ישראלים שאל-פלסטינים)
עם כל הכבוד למנהיגים והצהרות בסופו של דבר יושבים כאן שתי קבוצות שמורכבות מאנשים ואף אחד כמעט לא טרח לדבר עם שתיהם - קורי הוא מהמעטים שכן. נדבר איתו על הפרויקט עצמו, חוויות, וכמובן ננסה להבין: מה הזייט-גייסט ברחוב הפלסטיני לגבי שתי מדינות, מה חושבים מתנחלים, מה ההבדל הין התושבים הערבים בערים השונות ושכבות הגיל השונות ביחסם לישראל, ואיך משתנה הראיה אצל דתיים אל מול חילונים. בקיצור, יחסנו לאן.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App