June 29, 2020

שמאל-ימין שחור-לבן: המהומות והטענות בראי הויכוח הפוליטי

אני והפטרונים של פקטואליה מדסקסים שלל הטענות מצד מפגינים ופעילים חברתיים פרוגרסיביים כגון "גזענות סיסטמית" תוך מסגור הבעיה בהיבט פוליטי אידיאולוגי ומנסים למצוא את היסוד הצודק שמתחת לטענות.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App